Constants

 

Baserディレクトリ名

BASER = CORE_PATH . 'Baser' . DS 
package Baser.Config
 

Baserビヘイビア

BASER_BEHAVIORS = BASER_MODELS . 'Behavior' . DS 
package Baser.Config
 

Baserコンポーネント

BASER_COMPONENTS = BASER_CONTROLLERS . 'Component' . DS 
package Baser.Config
 

Baserコンフィグ

BASER_CONFIGS = BASER . 'Config' . DS 
package Baser.Config
 

Baser Console

BASER_CONSOLES = BASER . 'Console' . DS 
package Baser.Config
 

Baserコントローラーパス

BASER_CONTROLLERS = BASER . 'Controller' . DS 
package Baser.Config
 

Baserデータベース

BASER_DATABASE = BASER_DATASOURCE . 'Database' . DS 
package Baser.Config
 

Baserデータソース

BASER_DATASOURCE = BASER_MODELS . 'Datasource' . DS 
package Baser.Config
 

BaserEvent

BASER_EVENTS = BASER . 'Event' . DS 
package Baser.Config
 

Baserヘルパー

BASER_HELPERS = BASER_VIEWS . 'Helper' . DS 
package Baser.Config
 

Baser Libs

BASER_LIBS = BASER . 'Lib' . DS 
package Baser.Config
 

BaserLocale

BASER_LOCALES = BASER . 'Locale' . DS 
package Baser.Config
 

Baserモデルパス

BASER_MODELS = BASER . 'Model' . DS 
package Baser.Config
 

Baserプラグイン

BASER_PLUGINS = BASER . 'Plugin' . DS 
package Baser.Config
 

Baser TestCase

BASER_TEST_CASES = BASER . 'Test' . DS . 'Case' 
package Baser.Config
 

Baser TestSuite

BASER_TEST_SUITE = BASER_LIBS . 'TestSuite' . DS 
package Baser.Config
 

BASER_THEMES

BASER_THEMES = ROOT . DS . 'theme' . DS 
package Baser.Config
 

BaserVendorsパス

BASER_VENDORS = BASER . 'Vendor' . DS 
package Baser.Config
 

Baserビューパス

BASER_VIEWS = BASER . 'View' . DS 
package Baser.Config
 

Baser webroot

BASER_WEBROOT = BASER . 'webroot' . DS 
package Baser.Config
 

baserUrl取得 BC_DEPLOY_PATTERN の定義より後に実行

BC_BASE_URL = baseUrl() 
package Baser.Config
 

BC_DEPLOY_PATTERN

BC_DEPLOY_PATTERN = 1 
package Baser.Config
 

インストール状態

BC_INSTALLED = isInstalled() 
package Baser.Config